Archiwa tagu: Inwentaryzacja drzew

Co to jest inwentaryzacja drzew?

inwentaryzacja drzew wykonywana jest na zlecenie:

  • architektów,
  • deweloperów,
  • inwestorów prywatnych,
  • władz samorządowych.

Inwentaryzacja drzew to zadania związane z gospodarowaniem drzewostanu. Wykonuje się je między innymi przed projektami architektonicznymi (na przykład ogrodów, parków – projektowanie terenów zielonych), czy przed planowaną wycinką drzew. To nie tylko zliczenie ilości drzew na danym obszarze ale także określenie ich gatunków, wykonanie odpowiednich pomiarów (cech dendrologicznych, jak miąższość, przyrost miąższości, wiek drzewa, czy drzewostanów). Inwentaryzację drzew można zlecić firmom zewnętrznym. Zajmują się oni dokładnie całym procesem związanym z inwentaryzacją drzew. Oferują często profesjonalne opinie i ekspertyzy dendrologiczne. Korzystają z pomocy nowoczesnego sprzętu diagnostycznego, co wpływa niewątpliwie na jakość inwentaryzacji drzew. Jest to również ich precyzyjne ulokowanie i umieszczanie na planach przestrzennych.

Inwentaryzacja drzew – co to jest?

To zestaw zieleni danego obszaru, na którym jest prowadzona. Inwentaryzacja drzew składa się minimum z dwóch części. Pierwsza część, to cześć opisowa. Część druga, to część graficzna.

  1. Opisowa część inwentaryzacji drzew (określenie nazw gatunków drzew w języku polskim i łacińskim, pomiary dendrometryczne, ocena stanu drzew, opis drzew w kontekście otoczenia w jakim się znajduje, określenie ewentualnego ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa).
  2. Graficzna część inwentaryzacji drzew (wykonywana najczęściej w programach komputerowych, ta część to umieszczenie i pokazanie lokalizacji drzew na mapie wraz z numerycznym oznaczeniem, dopełnienie części opisowej).

Inwentaryzację drzew można przygotować i zestawić w odpowiednich programach komputerowych. Najbardziej powszechnym jest program AutoCAD.

Proces projektu

Jest to projekt, w który trzeba włożyć sporo pracy, a przede wszystkim trzeba się wykazać niezbędną wiedzą (chociażby z gatunków drzew). Inwentaryzacja drzew jest także projektem, który umożliwia zrównoważone zarządzanie drzewostanem na danym obszarze. Dzięki niemu można wyznaczyć drzewa, które na przykład nadają się do wycinki, bądź zagrażają bezpieczeństwu ludzi, czy mieniu. Inwentaryzacja drzew to jedno z głównych zadań, które stoi przed władzą samorządową, bądź inwestorami planującymi budowę. Pozwala lepiej poznać ekosystem, w którym żyjemy. Wykonuje się ją w miastach, na wsiach, parkach, lasach, alejach – wszędzie tam gdzie są drzewa i występuje zieleń. Inwentaryzacja drzew jest poszerzana również o inwentaryzację krzewów.